Applications應用

RFID 應用領域                                                                                                                                            
超高頻RFID的應用,自從美國Walmart於2010年元旦開始導入到他們旗下服裝零售店,每年服裝類的超高頻電子標籤採購量高達30億張。未來如果連同鞋類商品也全面導入的話,恐怕又是另外一個30億張標籤使用量。加上台灣遠通公司成功導入超高頻RFID ETC電子收費系統,以及財政部海關成功導入貨櫃車電子封條(e-seal),在在使得UHF RFID的應用日趨成熟。標籤的成本也因為用量逐年增加而下降。底下,我們簡單介紹一些UHF RFID的應用,與成功個案。